نشانه های هشدار دهنده لغزش از نظر کمپ ترک اعتیاد فرمانیه، بخش سوم تغییرات در رفتار

نشانه های هشدار دهنده لغزش از نظر کمپ ترک اعتیاد فرمانیه، بخش سوم تغییرات در رفتار

کمپ ترک اعتیاد فرمانیه با تجربیات به روز خود در حوزه سم زدایی و ترک مواد مخدر و محرک از جمله ترک شیشه، ترک هروئین و ... در این مقاله آموزشی که بخش آخر و پایانی نشانه های هشدار دهنده لغزش می باشد به بحث تغییرات در رفتار فرد که در آستانه لغزش قرار دارد می پردازیم.

 

تغییرات در رفتار سومین نشانه هشدار دهنده لغزش از نظر کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

علاوه بر تغییراتی که در افکار و دیدگاه های ما در دوران بهبودی ایجاد می شود و می تواند به لغزش ما منجر شود، در برخی از رفتارهای ما نیز تغییراتی ایجاد می شود. در زندگی در حال بهبودی باید مواظب این گونه تغییرات در رفتارمان باشیم و گرنه احتمال بازگشت به عادات و رفتارهای قدیمی یعنی مصرف دوباره مواد مخدر وجود دارد.

 

مرکز ترک اعتیاد فرمانیه بر این باور است یکسری رفتارها ممکن است ما را به سمت لغزش و بازگشت به بیماری اعتیاد ببرند

کم کردن دفعات شرکت در جلسات انجمن های 12 قدمی خودداری کردن، از ملاقات و مشارکت با راهنمایمان کار نکردن روزانه دوازده قدم در پیش گرفتن رفتارهای پر خطر همچون دیدن افراد، رفتن به مکان ها و قرار گرفتن در وضعیت هایی که باعث فعال شدن وسوسه و تحریک شدن ما می شوند به توجهی به بهداشت و نظافت شخصی بی توجهی به خواب و خوراک کارهای امروز را به فردا انداختن انجام رفتارهایی از روی اجبار از جمله رفتارهایی است که می تواند ما را به سمت مصرف مجدد مواد اعتیاد آور یا لغزش ببرد.

 

 مطلب مرتبط: نشانه های هشدار دهنده لغزش از نظر کمپ ترک اعتیاد فرمانیه، بخش اول تغییرات در افکار

 

حال سوال اصلی اینجاست که برای پیشگیری از لغزش چه کارهایی را باید انجام دهیم

در مقاله های آتی کمپ ترک اعتیاد خصوصی فرمانیه سعی می کنیم در مورد ابزارهایی که می تواند به ما کمک کند از لغزش پیشگیری کنیم، بپردازیم. منظور ما از ابزارهای پیشگیری پیشنهادهایی است که به ما می آموزد که چگونه با استفاده از ابزارهای 12 قدمی و حمایت انجمن های گمنام از فعال شدن مجدد اعتیادمان جلوگیری کرده و بهبودی خود را حفظ نماییم.

این مقالات مرکز ترک اعتیاد فرمانیه شامل سه قسمت:

  1. 11 اصل مهم برای لغزش نکردن
  2. ابزارهای انجمن های گمنام
  3. ابزارهای سلامتی

خواهد بود. پیشنهاد می کنیم در روزها و هفته های آتی با مقالات آموزشی ما همراه باشید.

 

 مطلب مرتبط: نشانه های هشدار دهنده لغزش از نظر کمپ ترک اعتیاد فرمانیه، بخش دوم تغییرات در دیدگاه