سوالات کمپ ترک اعتیاد برای تعیین انگیزه بهبودی و جلوگیری از لغزش

سوالات کمپ ترک اعتیاد برای تعیین انگیزه بهبودی و جلوگیری از لغزش

اگر مقاله قبلی کمپ ترک اعتیاد فرمانیه که در مورد برنامه پیشگیری از لغزش بود را مطالعه کرده باشید در آن به این نتیجه رسیدیم که برای حفظ مسیر بهبودی هر فردی که قطع مصرف کرده باید برنامه ای برای جلوگیری از لغزش خود داشته باشد. یکی از اولین قسمت ها در مورد این برنامه بحث تعیین انگیزه برای بهبودی بود. در این مقاله سعی شده است در رابطه با انگیزه ما برای بهبودی صحبت شود.

 

کمپ فرمانیه بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران

با استناد به امکانات VIP و نظرات مراجعین و خانواده ها

پیشنهاد مشاورین و مددیاران مرکز قطع مصرف فرمانیه این است که در اولین مرحله از تهیه و تنظیم برنامه پیشگیری از لغزش شخصی خود به سوالات زیر پاسخ دهید تا انگیزه شما برای بهبودی از اعتیاد مشخص شود. این کار باعث می شود تا اهمیت پیشگیری از لغزش در زندگی شما مشخص شده و شما به اجرای این برنامه و حفظ آن تشویق شوید:

  1. چرا تصمیم به ترک اعتیاد خود و آغاز مسیر بهبودی گرفته اید؟
  2. آیا بهبودی از بیماری اعتیاد اولویت اول شما در زندگی است؟
  3. توضیح دهید که بهبودی از بیماری اعتیاد چه اهمیتی برای شما دارد؟
  4. برای حفظ پاکی خود از مواد مخدر و بهبودی تان تا چه حد سعی و تلاش خواهید کرد؟
  5. اعتیاد شما چه عواقبی برایتان در پی داشت؟
  6. در صورتی که دوباره مصرف مواد را آغاز کنید، اعتیاد چه بلاهایی بر سر شما خواهد آورد؟

 

 مطلب مرتبط: فرآیند لغزش (از نظر کمپ ترک اعتیاد خصوصی فرمانیه)

 

پاسخ به تک تک سوالات فوق کاملا شخصی بوده و بسته به شرایط هر فرد متفاوت است. ممکن است شخصی اعتیاد خود را ترک کرده که کارش را از دست ندهد اما شخص دیگر به خاطر خودش و این که دوست داشته زندگی شادی داشته باشد این کار را انجام داده.

همچنین عواقب مصرف نیز برای هر فرد متفاوت بوده ممکن است شخصی تا مرکز بیمارستان، زندان و یا مرگ پیش رفته باشد و تمامی زندگی و روابط خود را از دست داده باشد اما فردی دیگر هنوز به این مراحل نزدیک هم نشده باشد اما به آگاهی از عواقب مصرف خود پی برده باشد.

پیشنهاد ما به عنوان یک مرکز سم زدایی و کمپ ترک اعتیاد شناخته شده و با سابقه در تهران این است که ابتدا برای تک تک سوالات بالا وقت کافی بگذارید و بعد مقالات بعدی را که در مورد سایر قسمت های برنامه پیشگیری از لغزش می باشد، مطالعه کنید.