چگونگی پیاده سازی برنامه پیشگیری از لغزش کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

چگونگی پیاده سازی برنامه پیشگیری از لغزش کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

در پنج مقالات قبلی سوالاتی را که کمپ ترک اعتیاد فرمانیه (کمپ ترک اعتیاد شیشه در تهران با امکانات VIP) برای تهیه برنامه پیشگیری از لغزش مطرح کرده بود پاسخ دادید حال نوبت چگونگی پیاده سازی آن است. بعد از پاسخ دادن به سوالات قبلی اکنون نوبت عمل کردن و اجرای این برنامه رسیده است. پیشنهادات زیر را انجام دهید تا بتوانید این برنامه را به اجرا در بیاورید و وسوسه بعد از ترک اعتیاد را به طور کامل از خود دور کنید.

 

مرکز قطع مصرف فرمانیه توصیه می کند برای پیشگیری از لغزش از دوستان و خانواده کمک بگیرید

  1. با کمک یک یا چند تن از دوستان نزدیک و قابل اعتماد که مدت بیشتری از شما پاک مانده اند و همچنان برنامه بهبودی خود را رعایت می کنند، برنامه ای که برای پیشگیری از لغزش تهیه کرده اید را مرور کنید. از آن ها بخواهید تا نظرات و تجربیات خود را درباره اقداماتی که برای پیشگیری از لغزش نوشته را با شما در میان بگذارند.
  2. یک نسخه از لغزش خود را در اختیار دوست در حال بهبودی و یا یکی از اعضای خانواده که از بهبودی شما حمایت می کند بگذارید. در بسیاری از مواقع اعضای خانواده اولین کسانی هستند که متوجه می شوند ما در خطر لغزش هستیم. از آن ها بخواهید تا مانند یک "فرشته نگهبان" مراقب شما باشند. در صورت منحرف شدن از مسیر بهبودی آن ها می توانند اقداماتی که شما برای پیشگیری از لغزش کردن نوشته اید را به شما یادآوری کنند.

 

به آن ها اطمینان بدهید که از شنیدن نظرات و یادآوری آن ها برای کمک به حفظ بهبودیتان ناراحت نخواهید شد و حتی در صورتی که در ابتدا از خود مقاومت نشان دهید، باز هم این فروتنی را خواهید داشت که به آن ها گوش دهید.

 

 مطلب مرتبط: چرخه اعتیاد، چیزی که مانع می شود فرد معتاد نتواند به تنهایی اعتیاد خود را ترک کند

 

برنامه پیشگیری از لغزش کمپ ترک اعتیاد فرمانیه را همواره در نظر داشته باشید

  1. هر چند وقت یک بار به برنامه پیشگیری از لغزشی که تهیه کرده اید مراجعه کرده و به خودتان یادآوری کنید که برای حفظ بهبودی چه کارهایی را باید انجام دهید. علائم و نشانه های هشدار دهنده لغزش، شرایط پر خطر و اقداماتی که برای تقویت بهبودی خود باید انجام دهید را مرور کنید. بیماری اعتیاد بسیار فریبکار، اسرار آمیز و قدرتمند است و تحت هر شرایطی این احتمال وجود دارد که شما ناخواسته یا ندانسته به رفتارهای طبیعی ای که مدت زیادی به آن عادت کرده بودید بازگردید. هر چند وقت یک بار برنامه پیشگیری از لغزش خود را بازبینی کنید تا بدانید با احساسات خودتان در حال بهبودی چگونه مدارا می کنید و اینکه آیا افکار، رفتارها و دیدگاه های معتاد گونه به سراغ شما آمده است یا خیر.
  2. مهم تر از همه، اگر احساس می کنید در حال بازگشت به سبک زندگی قبلی خود در دوران اعتیاد هستید، سریعا اقدامات و تدابیری که در برنامه پیشگیری از لغزش پیش بینی کرده اید را انجام دهید. فراموش نکنید که امروز شما برای خودتان یک راهکار و برنامه پیشگیری از لغزش در اختیار دارید که می توانید جهت محافظت از بهبودی خود از آن استفاده نمایید.

 

 مطلب مرتبط: فرآیند لغزش (از نظر کمپ ترک اعتیاد خصوصی فرمانیه)

 

بعد از اتمام موضوع برنامه پیشگیری از لغزش، در مقاله بعدی کمپ فرمانیه (بهترین کمپ ترک اعتیاد خصوصی در تهران، متخصص در ترک شیشه، هروئین و الکل) به بحث پس از لغزش می پردازیم. یعنی فرض می کنیم که کسی که ترک اعتیاد را انجام داده دوباره به سمت مصرف رفته است و راهکارهایی برای بهبودی مجدد آن فرد ارائه می دهیم.