مرکز ترک اعتیاد خصوصی فرمانیه: تجویز اشتباه و بی رویه دارو، دلیل اعتیاد بسیاری از افراد

مرکز ترک اعتیاد خصوصی فرمانیه: تجویز اشتباه و بی رویه دارو، دلیل اعتیاد بسیاری از افراد

در تحقیقات کمپ ترک اعتیاد خصوصی فرمانیه از دیگر عوامل موثر در افزایش اعتیاد سالهای اخیر، نقش حرفه‌ی پزشکی بوده است. در این روند یکی از طنزهای واقعی قرن بیستم این حقیقت است که در حرفه‌ی پزشکی تخصصی گسترده برای رویارویی با مشکلاتی که بیشتر خود مسبب آن بوده، بوجود آمده است. بخش کوچکی از مسئله‌ی اعتیاد، در ارتباط با حرفه پزشکی، ناشی از تامین عمدی و بیرحمانه مواد مخدر برای سودجوئی بوده است، اما بخش بزرگتر آن حاصل بی دقتی و ناآگاهی است. پزشکان با ایفای نقشی مهم در ایجاد جوی که در آن ارزش قرص‌ها و هرگونه داروئی بیش از واقع تلقی شده، در شیوع و گسترش اعتیاد سهمی موثر داشته اند.

 

میزان نقش پزشکان در پدید آمدن مشکل اعتیاد

از دیدگاه کمپ ترک اعتیاد فرمانیه برآورد میزان دقیق نقشی که پزشکان در پدید آمدن مشکل اعتیاد به مواد مخدر در جامعه‌ی مدرن ما داشته اند غیر ممکن است. اگرچه عوامل بسیار زیادی در پیدایش اعتیاد دخالت دارد، اما اهمیت نقش پزشکان با بررسی چگونگی ایجاد مشکل هروئین در انگلستان در سالهای 1960 بخوبی نشان داده شده است. در آن هنگام که تعداد نسبتا کمی معتاد به هروئین در انگلستان وجود داشت بجز چند مورد هیچکس با این مشکل برخورد جدی نکرد. نظام پزشکی انگلستان (یعنی پزشکانی که سخنگوی حرفه‌ی پزشکی برای همگان می‌باشند) نیاز واقعی و مبرم به برخوردی جدی و ویژه با این معضل اجتماعی را در نیافت. 

 

میزان نقش پزشکان در پدید آمدن مشکل اعتیاد

 

پزشکان انگلیسی علی‌رغم اینکه در کشورهای دیگر قدمهائی سازنده برای کنترل عرضه ی هروئین از سوی مراکز تخصصی برداشته شده بود، بر حفظ آزادی خود در تجویز دارو اصرار داشتند. آنان معتقد بودند که اگر پزشکان مقداری معین و دقیق از هروئین مورد نیاز به معتادان تحت مداوای خود تجویز نمایند، مشکل را به آسانی می توانند کنترل نمایند. امتیاز اصلی این روش آن بود که پزشکان می خواستند قاچاقچیان بازار سیاه را دور از کشور نگهدارند بدین معنا که اگر معتادین به هروئین بتوانند مقدار مواد مورد نیاز خود را بدون مانع بدست آورند، انگیزه‌ای برای قاچاقچیان برای ورود به کشور انگلستان باقی نمی‌ماند. (در واقع تعداد معتادین آنقدر کم بود که به هرحال انگیزه‌ای برای ورود قاچاقچیان وجود نداشت). نقطه ضعف شیوه یاد شده این بود که تعیین مقدار مناسب برای معتادین منوط به تشخیص پزشکان گردید و همین سبب شد که سیستم از هم پاشیده شود.

گروه نسبتا معدود پزشکان انگلیسی که آمادگی لازم برای برخورد با معتادین هروئین داشتند قادر به چنین قضاوت دقیقی نبودند و برخی دیگر به علت سودجوئی یا بی‌دقتی و یا صرفا ساده اندیشی بیش از اندازه‌ی لازم تجویز می‌کردند. آنان دقت یا مهارت برای ایجاد همدلی و ارتباط با بیماران خود را نداشتند و برای رفع تکلیف از خود به راحتی نسخه های تجویزی خود را میان آنان توزیع می‌نمودند.

 

نمونه ای از تجویز اشتباه دارو که باعث اعتیاد در انگلستان شد

پزشکانی که برای معتادین انگلیسی دارو تجویز می نمودند محدود به پنج الی شش نفر بود و مطب آنان عمدتا در خیابان هارلی و خیابانهای اطراف آن قرار داشت. این پزشکان با تجویز مقدار بسیار زیاد هروئین که بیماران آنان را قادر به فروش مقدار مازاد بر نیاز می نمود، در پیدایش مشکل اصلی هروئین در انگلستان نقش مساعدی داشتند. در خلال مدتی بسیار کوتاه تعداد معتادین به هروئین در لندن چند برابر گردید و زمانی که مقامات به چاره اندیشی برآمدند و مانع از تجویز آزادانه هروئین توسط پزشکان شدند زمینه برای ورود قاچاقچیان بازار سیاه کاملا آماده بود.

کمیته بر این که خود نهایتا مسئولیت ارائه ی لایحه سوء بهره برداری از مواد مخدر را داشت در سال 1970 گزارش نمود که از مجموع 46 کیلوگرم هروئین که برای مداواهای پزشکی در طی سال 1960 مصرف شده بود در حدود 42 کیلوگرم فقط توسط شش پزشک تجویز گردیده بود. تجویز این مقدار هروئین عمدتا توسط پزشکانی که به طور خصوصی مداوا می نمودند، انجام گرفته بود، اما تمام آن هروئین‌ها برای سودجوئی و اخاذی تجویز نشده بود، بلکه بسیاری از پزشکان دست اندرکار بدون شک معتقد بودند که با در اختیار گذاردن مواد مخدر، به معتادین کمک می نمایند و بعضی دیگر نیز از ترس معتادین به تجویز هروئین می پرداختند.

 


گسترده شدن مشکل تجویز اشتباه پزشکان از نگاه کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

تجویز بیش از اندازه‌ی هروئین به ویژه در سالهای 1960 قابل سرزنش بود، اما مشکلات مشابه دیگری در پی آن پدیدار شد که این ضعف را بیشتر آشکار نمود و در واقع مسئله در سطح کشور گسترش یافت. در سالهای 1960 پزشکانی که در تجویز هروئین زیاده روی می کردند جملگی در مرکز لندن، طبابت داشتند. (مطب اکثر آنان واقع در خیابان هارلی بود) اما امروز اگرچه پزشکانی در بخش مرکزی لندن هنوز به افراط در تجویز می پردازند، مشکل به استان‌ها و اکثر شهرهای انگلستان نیز کشانیده شده است و در اکثر شهرهای انگلستان احتمالا یک یا دو پزشک را می توان یافت که این قرصهای خطرناک را آزادانه و بی رویه توزیع می نمایند. هر از گاهی در روزنامه‌های کشور داستانهایی غالبا با ذکر نام و آدرس انتشار می یابد. داستانهایی که به چاپ می رسد ندرتا آموزنده است و معمولا به معتادین می گوید که چگونه و از کجا می توانند مواد مورد نیاز خود را به قیمت مناسب بدست آورند. 

 

گسترده شدن مشکل تجویز اشتباه پزشکان از نگاه کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

 

در سال 1982 پزشکی را که تا 10هزار تجویز خصوصی در سال داشته و برای هر یک از تجویزهای خود به طور متوسط 10 پوند حق ویزیت دریافت کرده است از کار در حرفه ی پزشکی برکنار نمودند. همچنین شورای عمومی پزشکی مطلع گردید که سه نفر از بیماران وی بر اثر تزریق محلولی از تریاک مصنوعی به خود، جان سپرده اند. این پزشک بخصوص، یکی از هزاران فروشنده‌ای نبود که در یک خیابان فرعی مواد مخدر رد می کند، وی عضوی از مقامات بهداشتی ناحیه‌ی خود و نایب رئیس کمیته‌ی خدمات اجتماعی محلی و رئیس هیات امنای محل و از مشاوران آن منطقه بوده است.

شورای عمومی پزشکی همواره بر پزشکانی که حریصانه و افراط آمیز به تجویز مواد مخدر می پردازند نمی تازد. در نوامبر سال 1984 گزارش شد که معتادین هروئین گروه گروه به مطب پزشکی در بیرمنگام مراجعه می نمایند زیرا وی مواد مخدر را به آسانی تجویز می نماید. طبق گزارش مزبور این پزشک مواد مخدر را در ازاء 7 پوند ویزیت دارو تجویز می‌نمود، اما پزشک مزبور از لیست پزشکان مجاز اخراج نگردید، بلکه تنها از طبابت عمومی منع شد، اما برای ادامه‌ی کار خود در بیمارستان مجاز شناخته گردید.

جای شگفتی نبود که در تداوم این نوع روش‌ها، در دسامبر 1982 اچ بی اسپیر رئیس بازرسی بخش مواد مخدر وزارت کشور در لندن اعلام داشت که ریخت و پاش‌های ناشی از تجویز بی رویه پزشکان در سالهای متمادی عامل اصلی گسترش بازار قاچاقچیان داروهای کنترل شده در انگلستان بوده است.

 


مشکلات وابسته بر تجویز بیش از اندازه و یا اشتباه پزشکان

در حالی که تجویز افراط آمیز مواد مخدر تاثیر بسزایی بر گسترش ابعاد مشکل هروئین در انگلستان داشته است، تجویز بیش از اندازه ی داروهای دیگر به خصوص داروهای آرام بخش و قرصهای خواب آور نیز نگرانی های دیگری را مانند بحران‌های ناشی از ترکیبات داروئی باربی توریت و بنزودیازپام پدید آورده است. عامل اصلی گسترش مشکل در ارتباط با داروهای مزبور این بوده که پزشکان همواره برای برخی از نابسامانیهای اجتماعی در پی راه حل‌های پزشکی بوده اند. پزشکان به طور سنتی چنین آموخته اند که برخورد ذهنی ساده و مستقیمی با موضوع داشته باشند. آنها شروع تمام ناهنجاریها و اختلالات را ناشی از غیر طبیعی بودن شرایط بیولوژیکی، شیمیایی یا الکتریکی دانسته و استفاده ی از دارو را راه حل آن می پندارند. 

 

مشکلات وابسته بر تجویز بیش از اندازه و یا اشتباه پزشکان

 

درد این است که بسیاری از عوارضی که بیماران را با خود به سوی کلینیکهای پزشکی می کشاند، به سبب مشکلات اجتماعی است که دارو هیچگاه نمی تواند پاسخگوی آنها باشد، اگرچه پزشکان به فردی که مشروبات الکلی می آشامد هشدار می‌دهند که مصرف الکل برای رهایی از ناملایمات زندگی خطر آفرین است (زیرا اعتیاد به الکل اغلب اینگونه شروع می شود)، اما خود، داروهایی مانند ترکیبات باربی توریت و بنزودیازپام را برای بیمارانی که عوارض جسمی درونی آنان ناشی از مسائل اجتماعی است تجویز می نمایند در حالی که در اینجا هم هیچ راه حل دارویی وجود ندارد.

 

 

تاثیر داروهای ضد اضطراب در اعتیاد افراد از دیدگاه درمانگران مرکز ترک اعتیاد فرمانیه

دارویی که به طور کلی مفید باشد، اعتیاد را برای مصرف کننده آن اجتناب ناپذیر می سازد، زیرا بیمار در می‌یابد که به مجرد قطع مصرف، علائم اصلی بیماری او از نو شروع می شود و لذا به مصرف دارو ادامه می‌دهد.

از این رو هر دارویی که برای مداوای اضطراب نیز تجویز می‌شود در صورت تاثیر بایستی اعتیاد آور باشد.

جای دیگر تاسف اینکه با مصرف دارو احتمال اینکه بیمار بتواند مشکل خویش را حل نماید نیز کاهش می‌یابد. پزشک با تجویز داروی ضد اضطراب و کرخ کردن ذهن و کند نمودن روند فکری بیمار (کاری که تمام داروهای ضد اضطراب انجام می دهد)، توان وی را در برخورد با مسائل مخدوش می سازد و بدین ترتیب تله اعتیاد تنگ تر و تمام عیارتر می شود و دایره اعتیاد بیمار به دام اسارتی منتهی می گردد که غالبا هیچگونه رهایی از آن وجود ندارد.

 

تاثیر داروهای ضد اضطراب در اعتیاد افراد از دیدگاه درمانگران مرکز ترک اعتیاد فرمانیه

 

اکثر ما اگر بدانیم دوستمان عصبی و نگران است او را به صرف یک مشروب الکلی فرا می‌خوانیم و در حالی که این روش را قلبا درست نمی‌دانیم اما آن را از سر لطف انجام می‌دهیم. این دقیقا همان چیزی است که در کلینیک‌های پزشکان از دهها سال پیش رخ داده با این تفاوت که به جای آنکه پزشک بیمار خود را در یک شب خوش با دعوت به نوشیدن مشروب الکلی به بی‌خبری و فراموشی بخواند با تجویز دارو وی را به یک حال خوش و بی خیالی به مدت یک ماه دعوت می نماید.

 

 

 مطلب مرتبط: کمپ ترک اعتیاد: ترامادول چیست؟ و اعتیاد آن چه عوارضی دارد

 

 

نکاتی مهم از دیدگاه اشتباه بعضی پزشکان در زمینه اعتیاد

به گفته محققان کمپ ترک اعتیاد خصوصی فرمانیه نکته شگفت انگیزتر در تجویز دارو برای مداوای اضطراب این باور پزشکان است که روزی دارویی به بازار خواهد آمد که فارغ از اعتیاد آوری، اثر بخش خواهد بود. این نکته نشانگر ناآگاهی پزشکان از روان انسان است که خود باید همگان را نگران سازد. زیرا تنها دارو نیست که موجب پدید آمدن اعتیاد می گردد. بلکه ترکیبی از دارو و نیازهای فردی و شرایط محیطی بیمار در این روند سهیم‌اند و از این سه شاید طبیعت دارو کمترین نقش را داشته باشد.

پزشکان باید این نکته را همواره مد نظر داشته باشند که غیر ممکن است بتوان داروی موثری برای رهایی از اضطراب ساخت که خود اعتیاد آور نباشد.
فاجعه دیگر ناشی از گرایش پزشکی مدرن به داروهای آرام بخش، سرایت آن گرایش به بیماران است. این روزها مردان و زنان بی شماری با صراحت می گویند که هیچ نیازی برای رنج بردن از ترس، اضطراب، نگرانی یا حتی نارضایتی وجود ندارد. بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات نیز مردم را به این باور تشویق کرده اند که تغییرات ناخواسته در حالات و خلق و خوی شان را می توانند با داروهای موثری که در بازار است مداوا نمایند.

در نتیجه پزشکان از سوی بیمارانی که انتظار مداوایی معجزه آسا دارند، تحت فشار قرار می گیرند و چون هیچگونه راه حل دیگری وجود ندارد، پزشکان تنها به تجویز داروهای موجود متوسل می شوند و آن هم داروهای ضد اضطراب است که به مقدار بیشتر و بیشتر تجویز آنها را ادامه می‌دهند. به این گونه جامعه‌ی پزشکی بزرگترین مشکل اعتیاد به دارو را در تاریخ جهان به‌وجود اورده است.

 

 

استقبال بسیار زیاد فرد از داروهای تجویزی و افزایش تقاضا برای دارو

امروزه استقبال از تمام داروهای تجویزی بسیار زیاد است. علی‌رغم بیم‌ها و نگرانی‌های اخیر در مورد داروها، اکثر مردم تقریبا مطمئن اند که داروهای تجویزی بی خطر هستند و بسیاری احتمالا بر این باورند که هر چه توسط پزشکان تجویز شود هیچگاه مخدر نیست. 

در واقع تقاضا برای دارو در 10 سال اخیر آنچنان سریع رشد یافته که پزشکان مجبور به کاربرد روشهای موثرتری در تجویز دارویی گردیده اند. برای نمونه بسیاری اکنون مصرف داروهای ضد اضطراب و خواب آور را در یک نسخه برای بیمار تکرار می کنند. بدین معنی که بیمار می تواند بدون مراجعه مجدد به پزشک به مقدار زیادی از قرص دست یابد و یا با یک تلفن و یا یک نامه می تواند به منشی پزشک مراجعه نموده و نسخه‌ای دریافت نماید و یا نسخه را توسط پست تحویل گیرد. تجویز مکرر داروهای جدید یکی از دلایل اصلی وجود این همه معتاد کنونی است.

آنچه که امروزه نویسنده را از نقش حرفه‌ی پزشکی در اعتیاد مدرن به مواد مخدر می‌هراساند، این است که به نظر می رسد اعتیاد به عوض کاهش رو به گستردگی است. علی‌رغم اینکه شواهد بی شماری گواه بر این است که داروهای تجویزی جدید اعتیاد آور نیستند اما آنها غالبا اعتیاد آورند و بسیاری از پزشکان نیز بدون استثناء به داروهای جدید گرایش دارند و ادعاهای تولید کنندگان دارو را بدون هیچگونه تردید می پذیرند. تنها دلیل احتمالی این روش آن است که همانقدر که بیماران به خوردن داروها معتاد شده‌اند، پزشکان نیز به تجویز آنها اعتیاد دارند، آنها به تجویز داروها تنها به یک دلیل خیلی مهم معتاد شده‌اند و آن این است که نمی‌دانند غیر از این چه باید بکنند.

 

 

 مطلب مرتبط: معرفی اعتیادی عجیب توسط کمپ ترک اعتیاد فرمانیه: اعتیاد به داروهای غیر تجویزی

 

 

آموزش برای تجویز صحیح دارو و جلوگیری از اعتیاد فرد به دارو

این روزها پزشکان، بسیاری از اوقات طبابت خویش را صرف مبارزه با مسئله‌ای می نمایند که هیچگاه برای برخورد با آن آموزش ندیده‌اند. آموزش اکثر آنها منحصر به مداوای بیماری‌های جسمی و عوارض آن بوده اما امروزه غالب بیمارانشان با مسائل روانی و علائم و آثار ذهنی روبرو هستند. پاسخ سنتی پزشکی برای مسائل جسمانی تجویز دارو است تا همین صد سال پیش به بیشتر پزشکان در صورتی برای مداوای بیماران حق ویزیت پرداخت می شد که دارویی تجویز کرده باشند. برای مسائل جدید روانی و نیز علائم جسمانی حاصل از تنش و فشار راه حل‌های مناسبی وجود ندارد، اما پزشکان تنها دارو را تجویز می‌کنند زیرا کار دیگری از دستشان بر نمی آید.

 

آموزش برای تجویز صحیح دارو و جلوگیری از اعتیاد فرد به دارو

 

نیاز پزشکان به تجویز آنان را این چنین علاقمند به حفظ حق تجویز دارو برای خود نموده است از این رو بدون سر نسخه اصلا قادر به کار نیستند و به سبب همین ترس است که در مقابل هر که بخواهد آزادی آنان را در تجویز محدود ساخته به حریم آن تجاوز نماید با تمام نیرو مقاومت می‌نمایند. بدون شک این بیم خود منجر به اعتیاد بیشتر مواد مخدر در سالهای آینده خواهد گردید. تنها کاری که سازمانهای داوطلب و دیگر افرادی که حرفه آنان به نوعی مرتبط با درمان بیمار می‌گردد، می توانند انجام دهند حل این معضل به شایسته ترین وجه ممکن است.

بهترین امید برای آینده این است که بیماران هر چه بیشتر، از گرایش به پاسخهای دارویی در حل مسائل اجتماعی و ذهنی خود امتناع ورزند. به پذیرش دارو هرچه کمتر تمایل داشته و به طبقه بندی و تجزیه و تحلیل مشکلات خود علاقه و گرایش بیشتری بیابند، بیاموزند که هرچه بیشتر و کاملتر از قدرت شگفت انگیز خود درمانی بدن استفاده نمایند و همواره مترصد پذیرش راه حلهای غیر داروئی باشند.

 

بهترین کمپ ترک اعتیاد لاکچری و VIP در تهران

 

اگر احساس می‌کنید که با مصرف داروها مشکل دارید و یا معتاد مصرف دارو شده‌اید، برای حل مشکلتان با مشاوران کمپ ترک اعتیاد فرمانیه تماس حاصل فرمایید:

تلفن: 02122290484 - 02122295499

همراه: 09106886964