کمپ ترک اعتیاد: افکار بعد از ترک مواد اعتیاد آور و مخدر چگونه باعث مصرف مجدد می شوند

کمپ ترک اعتیاد: افکار بعد از ترک مواد اعتیاد آور و مخدر چگونه باعث مصرف مجدد می شوند

تجربه ما در کمپ ترک اعتیاد فرمانیه بعد از ترخیص هزاران نفر از مراجعین برای قطع مصرف و سم زدایی از مواد اعتیاد آور و کسب رتبه بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران مشاهده کردیم که برخی از مراجعین ما مجدد مصرف خود را آغاز می کنند. با کمک گرفتن از مشاورین و روانشناسان متخصص به این نتیجه رسیدیم که یک چرخه فکری و الگوی ذهنی باعث می شود که فرد بهبود یافته دوباره مصرف کند این چرخه به این صورت است:

برانگيزان >>> فکر مواد اعتیاد آور >>> وسوسه >>> مصرف مواد مخدر

 

اگر این چرخه فکری در نقطه ای قبل از پایان شکسته نشود موجب می شود تا فرد بهبود یافته مصرف کند. همچنین اگر آمورش ندیده باشد این چرخه بارها و بارها تکرار می شود. در کمپ ترک اعتیاد فرمانیه ما در طول دوره سم زدایی از طریق روانشناسان مجرب خود این الگوی ذهنی را به مراجعین خود به طور کامل آموزش می دهیم.

 

بهترين و ساده ترين و كم خطرترين روش برای جلوگیری از مصرف مجدد این است که بيمار با برانگيزان مواجهه نشود

 

بیمار در صورتی به صورت اتفاقی با برانگیزانی مواجهه شد فكر مواد را كنترل كند لازم به ذكر است ذهن بیمار مصرف مواد را با برانگیزان ربط می دهد، پس باید بتواند فكر مواد را كنترل كند و توجه برگردانی فكری كند و فكر مثبت و غیر اعتیادی را در ذهن خود پرورش و پرو بال دهد. زمانی بیمار به سمت وسوسه می رود كه فكر اعتیادی را كنترل نكرده و آن را در ذهن خود شاخه و برگ داده باشد.

 

مطلب مرتبط: مفهوم اعتیاد چیست؟ تعریف کمپ ترک اعتیاد فرمانیه از این موضوع

 

 باز اگر بیمار این دو مرحله را رعایت نكرده باشد و به وسوسه رسیده باشد می تواند این  راه حل ها را پیش بگیرد:

1- حتما از آن موقعیت به موقعیت امنی پناه ببرد

(مثلا به افرادی كه با آنها احساس اعتماد و آرامش دارد و می تواند مشكل و حالش را برای آنها بیان كند و بداند در كنار آنها از برانگیزانها دور است یا به كلنیك/کمپ ترک اعتیاد/جلسه پناه ببرد. این یكی از بهترین راه حل ها برای بیمارانی كه در وسوسه می باشند، است)

2- وسوسه اش را افشا كند و درخودش نگه ندارد و از احساس و میلش برای دیگران صحبت كند تا وسوسه افشا شود

3- تلفن زدن به مشاور یا راهنما و كمك گرفتن از او

4-  مراجعه كردن به محیطهای امن که بهترین راه برای مهار كردن وسوسه باشد

 

در كل فرار كردن از آن موقعیت وسوسه انگیز و پناه بردن بجای امن می تواند بیمار را از مصرف مجدد مواد مخدر و محرک نجات دهد

 

کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

تلفن: 02122290484 - 02122295499

همراه: 09106886964