نقش خانواده در درمان اعتیاد

نقش خانواده در درمان اعتیاد

آیا به غیر از کمک کمپ ترک اعتیاد، خانواده نیز نقشی در درمان اعتیاد دارد؟ جواب این سوال قطعا بله است. البته به شرطی که خانواده برای کمک به فرد معتاد باید ها و نباید هایی را رعایت کند.

 

اعتیاد بیماری چندوجهی است (جسمی،ذهنی، روحی،اجتماعی،خانوادگی)

درحوزه ی جسم: پزشکان، روانپزشکان، مراکز درمانی، کمپ ترک اعتیاد و مراکز سم زدایی، طب سنتی

درحوزه ی ذهن: روانشناسان، روانکاوان، گروه درمان گران، مشاوران و ...

در حوزه ی اجتماعی: مسئولین جامعه

در حوزه ی خانواده: پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، اقوام و ... (شبکه ی دوستان در شکست و یا موفقیت فرآیند درمان نقش عمده را ایفا میکند)

درمان اعتیاد چند وجهی ست (جسمی، ذهن، روحی، اجتماعی، خانوادگی)

 

 مطلب مرتبط: نقش خانواده در تربیت نوجوانان و پیشگیری از اعتیاد آنها

 

خانواده چگونه از درمان اعتیاد مراقبت کند؟

(چه کارهایی برای فرد معتاد انجام دهد چه کارهایی انجام ندهد)

باید ها در کمک به فرد معتاد در خانواده

 • خانواده اعتیاد را بشناسد (کسب آگاهی)
 • خانواده اعتیاد خود را درمان کند (حضور درجلسات)
 • خانواده یک صدا باشد (اتحاد)
 • خانواده قاطعانه برخورد کند (منطقی باشید)
 • خانواده ازتنبیه و تشویق به موقع استفاده کند (قراردادمشروط)
 • خانواده سهم خود را انجام دهد (هم وابستگی دیگر بس است)
 • خانواده همراه بیمار خود باشد (امیدوار شاد، آرام و سلامت باشید)
 • تخصصی عمل کنید (برای هر مشکلی به متخصص مراجعه کنید)
 • جدی بگیرید

 

نباید ها در کمک به فرد معتاد در خانواده

 • سخت نگیرید
 • ناامید نشوید
 • احساس گناه ندهید
 • سرزنش نکنید
 • دوران اعتیاد فعال وبهبودی را یکی نکنید
 • عصبانی نشوید
 • انتقام نگیرید
 • رهانکنید
 • کنترل نکنید
 • درخواست خارج از توانایی نداشته باشید
 • مسئولیت بیش از حد ندهید
 • مصرف را نپذیرید
 • اصلهای درمانی را معامله نکنید
 • قولهای خارج از حد توان ندهید
 • معتاد را مصرف نکنید
 مطلب مرتبط: افکار بعد از ترک مواد اعتیاد آور و مخدر چگونه باعث مصرف مجدد می شوند