لغزش (مصرف مجدد مواد مخدر و یا محرک بعد از قطع مصرف) چگونه رخ می دهد؟

لغزش (مصرف مجدد مواد مخدر و یا محرک بعد از قطع مصرف) چگونه رخ می دهد؟

لغزش فرآیندی است که خیلی قبل از مصرف مجدد شروع و با مصرف مواد مخدر (یا ماده محرک و یا هر ماده اعتیاد آور دیگر) تکمیل می گردد. در بسیاری از اوقات لغزش با یک اتفاق بسیار ساده و یا با ظاهر پیش پا افتاده شروع می شود. «یک تماس کوتاه با مصرف کنندگان مواد، یک دروغ کوچک و به ظاهر بی اهمیت، یک روز جلسه نرفتن» می تواند عاملی شود تا فرآیند دردناک لغزش آغاز و به مصرف مجدد مواد ختم شود. لغزش معمولا «یک نشانه است که نشان می دهد برنامه بهبودی به صورت کامل اجرا نشده و یا این که هنوز دست آویزها و بهانه های مصرف در ذهن باقی مانده و ریشه کن نشده است». تفاوت عود و لغزش در این است که در لغزش فقط پاکی فرد از بین می رود. ولی بهبودی به نقطه آغاز این برنگشت و فقط متوقف شده در صورتی که در عود تمام افکار و باورهای مخرب زمان مصرف باز می گردد. در کمپ ترک اعتیاد فرمانیه سعی ما این است که به افراد رهجوی ترک اعتیاد کمک کنیم با برنامه ای درست و آموزش های مفید وسوسه و لغزش را بشناسند و راه کارهای مناسبی برای مقابله با آن را داشته باشند.

 

 مطلب مرتبط: افکار بعد از ترک مواد اعتیاد آور و مخدر چگونه باعث مصرف مجدد می شوند

 

برخی از نشاندهنده لغزش از این قرارند:

 • بی تفاوتی و بی حوصلگی نسبت به پی گیری برنامه های بهبودی.
 • تماس با افراد مصرف کننده و تردد در مکان های مصرف و توزیع مواد.
 • زندگی بر مبنای خودخواهی و لذت طلبی.
 • بی برنامگی، آشفتگی و بی نظمی سرزندگی روزمره پر کاری پرخوری پر خوابی وقت گذرانی های افراطی درحدی که مسئولیت های زندگی فراموش شود.
 • ایجاد و ادامه روابط ناسالم عاطفی-احساسی و حسی فیزیکی از نشانه های بروز لغزش است.

 

سپرهای محافظتی در برابر لغزش که در کمپ ترک اعتیاد آموزش داده می شود:

ساده ترین راه برای جلوگیری از لغزش توجه به نشانه های هشدار دهنده و اصلاح آنها می باشد. تعهد و تدابیر بکار گیری اصول بهبودی، شرکت در جلسات بهبودی، تماس مرتب با راهنما، پرهیز جدی از تردد در مکان های مصرف، قطع ارتباط کامل با افراد مصرف کننده و فروشنده مواد، برنامه ریزی و نظم در زندگی، داشتن اهداف و پی گیری آنها، پرهیز از خستگی، گرسنگی، تنهایی و کنترل خشم.

 

مهم ترین موضوع در مواجهه با لغزش درک این نکته است که لغزش قسمتی از فرآیند بهبودی است و امید اولین چیزی است که یک لغزش کرده به آن نیاز دارد.

در این جا چند باور غلط که در مورد لغزش مرسوم است را یادآور می شویم:

 • لغزش به معنای نقطه سرخط می باشد.
 • لغزشی ها بهبود پذیر نیستند.
 • عامل لغزش همیشه در داخل خود فرد است.
 • تمام لغزش ها به عود منتهی می شود.
 • یعنی اگر کسی یک بار مصرف کنند حتماً تا آخر ماه راه را باید برود.

 

 مطلب مرتبط: مفهوم اعتیاد چیست؟ تعریف کمپ ترک اعتیاد فرمانیه از این موضوع

 

توصیه ما به کسانی که رهجوی ترک اعتیاد هستند این است که در زمانی که در کمپ ترک اعتیاد در حال سم زدایی می باشند کلاس های آموزشی را جدی بگیرند. این امر به آن ها کمک می کند در مواجه با وسوسه و لغزش بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند.

 

کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

تلفن: 02122290484 - 02122295499

همراه: 09106886964