دلیل اعتیاد افراد به هروئین

دلیل اعتیاد افراد به هروئین

یکی از آزمایش های انجام شده که توسط کمپ ترک اعتیاد فرمانیه برای شما آماده شده است این است که اگر فردی به مدت زمان 20 روز هروئین مصرف کند، روز 21 به خاطر قلاب های شیمیایی که در هروئین وجود دارد به شدت به آن احساس نیاز پیدا خواهد کرد که این یعنی اعتیاد. اما یک لحظه صبر کنید، اگر استخوان لگن شما بشکند و شما را به بیمارستان انتقال دهند مدت زمان زیادی در آنجا خواهید بود که در این مدت مقدار قابل توجهی به شما داروی DIAMORPHINE زده خواهد شد که DIAMORPHINE قویترین هروئین موجود می‌باشد که هرجایی یافت نمی شود. پس در بیمارستان تعداد زیادی از آنها باید معتاد شوند؟ اما این مسئله به شدت مورد بررسی قرار گرفته و این اتفاق هرگز نمی افتد.

 

 مطلب مرتبط: تعریف کمپ ترک اعتیاد فرمانیه از انواع مواد اعتیاد آور

 

آزمایش روی موشها

یک آزمایش روی موش ها انجام شده که آنها را درون قفس انداخته و دو بطری در آن قرار داده اند. در یکی از بطریها فقط آب و دیگری آب همراه با مواد مخدر می باشد. موش شروع به خوردن آبی می کند که همراه مواد مخدر می‌باشد و انقدر آن کار را انجام می‌دهد تا بمیرد. اما دانشمندی متوجه موضوعی شد که گفت شاید چون آن موش تنها است از آن آب همراه با مواد مخدر می‌خورد تا بمیرد. پس آزمایش دیگری انجام داد که در آن تعداد زیادی موش و وسایل سرگرمی برای آنها در قفس وجود داشت و آن دو بطری را نیز درون قفس قرار داد. در این آزمایش موشها حتی اگر مجبور هم می‌شدند از آن آبی که ماده مخدر داشت استفاده نمی‌کردند.

 

آزمایش سربازهای آمریکا در جنگ ویتنام

شاید بگویید که آزمایش بالا بر روی موشها انجام شده و شاید بر روی انسان این آزمایش درست نباشد اما در زمان جنگ ویتنام، 20% از سربازان آمریکایی هروئین مصرف می‌کرند و مردم آمریکا از این می‌ترسیدند که وقتی جنگ تمام شود، ممکن خیابان های آمریکا پر از سربازانی که به هروئین معتاد هستند شود. اما این اتفاق نیفتاد و وقتی که سربازها به خانواده خود برگشتند کسی از آنها به مرکز ترک اعتیاد نرفت و یا علائم ترک هروئین در آنها وجود نداشت.

 

همبستگی و ارتباط راهی اثبات شده برای ترک هروئین

کمک به ترک اعتیاد به هروئین با همبستگی و ارتباطات سازنده خانوادگی و اجتماعی

پس می توان به اعتیاد طور دیگه ای نگاه کرد: انسانها به طور طبیعی به همبستگی و ارتباط نیاز دارند. هنگامی که خوشحال و سلامت هستید ارتباطات عاطفی و ... بین شما و اطرافیانتان اتفاق می افتد. هنگامی که به دلیل دور ماندن از اجتماع، آسیبهای روانی و یا سختی‌های زندگی از بر قرار کردن ارتباط و همبستگی در شما جلوگیری شود با چیزهایی که به شما احساس آرامش می دهند ارتباط برقرار می کنید. که این چیزها می‌توانند موارد زیر باشند:

  • چک کردن دائم گوشی همراه
  • بازی کردن زیاد
  • شبکه های اجتماعی 
  • و یا حتی مصرف مواد مخدر

 

 مطلب مرتبط: اعتیاد به شیشه و راه های کمک به ترک شیشه در کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

 

ما به خاطر طبیعت درونی مان حتما باید با چیزی پیوند ایجاد کنیم. و تنها را از بین بردن پیوندهای ناسالم، ایجاد پیوندهای سالم با کسانی که دوست داریم با آنها باشیم می باشد. اعتیاد فقط نشانه ای از بحران عدم ارتباط می باشد که در اطراف ما در جریان است و همه ما آن را حس می کنیم. از سال 1950 میلادی، تعداد دوستان هر فرد آمریکایی در حال کاهش و فضای خانه ها و فواصل موجود در حال افزایش می باشد که این یعنی انتخاب فضای بیشتر به جای دوستان و انتخاب کالا و لوازم به جای ارتباط با آنها. جنگ مواد مخدر که حدود یک قرن از آن میگذرد همه چیز را بدتر کرده یعنی به جای کمک به معتادان برای بهبودی و برگشت آنها به زندگی عادی ما آنها را از جامعه ترد کرده و پیدا کردن شغل و ثبات را برایشان سخت می کنیم و اگر فرد معتاد را با مواد مخدر دستگیر کنیم حمایت و امتیازات را از آنها صلب کرده و آن را به زندان می اندازیم که دقیقا مانند همان قفس می‌باشد.

ما افرادی که در موقعیت بدی قرار دارند را در موقعیتی که احساس بدتری کنند قرار می دهیم و از آنها به خاطر بهبود نیافتن متنفر هستیم.

 

متضاد اعتیاد هوشیاری نیست، بلکه ارتباط و پیوند متضاد اعتیاد است

در کمپ ترک هروئین فرمانیه برنامه ما این است که پیوند فرد معتاد به هروئین را با خانواده و جامعه به طور سازنده ایجاد کنیم. امکانات روانشناسی، تفریحی و گروه درمانی کمپ ترک اعتیاد فرمانیه (مجهزترین کمپ ترک اعتیاد در شمال تهران ) به ما این امکان را می‌دهد که به افراد درگیر مصرف مواد مخدر و بخصوص هروئین کمک کنیم بعد از ترخیص از کمپ و مرکز سم زدایی مواد مخدر بتوانند پیوندهای عمیقی با جامعه و خانواده خود برقرار کنند و دیگر همانند گذشته در انزوا به سر نبرند.

 

کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

تلفن: 02122290484 - 02122295499

همراه: 09106886964