پیشگیری از اعتیاد مهمترین مساله در ترک اعتیاد!

پیشگیری از اعتیاد مهمترین مساله در ترک اعتیاد!

کمپ ترک اعتیاد فرمانیه (بهترین و مدرن ترین مرکز ترک اعتیاد به تریاک، شیشه، هروئین، گل و الکل در شمال تهران): برای پیشگیری از اعتیاد باید کسانی که در معرض بیماری اعتیاد هستند را مدنظر قرار دهیم. اما چه افرادی در معرض اعتیاد می باشند؟

 

اعتیاد فرد به صورت ژنتیکی

اعتیاد فرد به صورت ژنتیکی

افرادی که پدر، مادر، یا یکی از افراد خانواده آنها معتاد می باشد که این افراد ممکن است که از نظر ژنتیکی آمادگی اعتیاد را داشته باشند که علت آن به خاطر ساختار و سازمان مغز آن فرد نسبت به اعضای خانواده می باشد. البته به این معنی نیست که هرکسی اقوام معتاد داشته باشد یا والدین آنها مصرف کننده باشند حتما مبتلا به اعتیاد می شود بلکه منظور این است که اگر دو شخص از یک خانواده که یکی از آنها سابقه اعتیاد ژنتیکی دارد و شخص دیگر این سابقه را ندارد، اگر در شرایط مصرف مواد مخدر قرار بگیرند، آن شخصی که سابقه اعتیاد ژنتیکی دارد 50% بیشتر از کسی که سابقه اعتیاد ژنتیکی ندارد ممکن است مواد مخدر را مصرف کند و حتی کسانی هستند که بدون سابقه اعتیاد ژنتیکی نیز به بیماری اعتیاد دچار می شوند.

 

اعتیاد فرد به خاطر محل و شرایط زندگی

عده ای دیگر از این افراد که در معرض اعتیاد قرار دارند کسانی هستند که در محیط هایی زندگی می کنند که در معرض اعتیاد قرار دارند. مانند شهرها و محل هایی که مواد مخدر در آنها زیاد وجود دارد و یا به راحتی یافت می شود.

 

 مطلب مرتبط: نقش خانواده در تربیت نوجوانان و پیشگیری از اعتیاد آنها

 

اعتیاد فرد به دلیل شخصیت آن

اعتیاد فرد به دلیل شخصیت آن

عده دیگر از این افراد که در معرض بیماری اعتیاد قرار دارند کسانی هستند که دارای شخصیت و رفتارهای خاص می باشند. مانند افرادی که کنترل روی کارها و عملکردهای خود ندارند و علاقه زیادی به انجام مسائل و کارهای خطرناک دارند.

 

اعتیاد فرد به دلیل بیماری های خاص

اعتیاد فرد به دلیل بیماری های خاص

دسته دیگر از این افراد کسانی هستند که دارای یک بیماری زمینه ای خاص می باشند. به عنوان مثال کسانی بیماری های افسردگی، اضطراب، پیش فعالی و ... دارند ممکن است برای درمان بیماری خود به صورت ناخواسته به سمت مواد مخدر، محرک، الکل و ... روی آورند. نکته ای که درباره این عده از افراد وجود دارد این است که تا زمانی که بیماری زمینه آنها رفع نشده باشد، نمی توان برای درمان اعتیاد آنها اقدام کرد.

 

 مطلب مرتبط: کمپ مدرن ترک اعتیاد و الکل فرمانیه: مصرف الکل چه تاثیری بر روی مغز نوجوانان می گذارد؟

 

وظایف والدین در پیشگیری از اعتیاد و جلوگیری از مصرف مواد مخدر، محرک و الکل

یکی از وظایفی که والدین در پیشگیری از اعتیاد بر عهده دارند این است که وقتی فرزندان درباره مواد مخدر از آنها سوال می کنند سعی کنند که یک جواب درست به فرزند خود بدهند و آن را به بعدا موکول نکنند یا از جواب هایی مانند اینکه "بزرگ که شوی خودت می فهی" استفاده نکنند.

وظیفه دیگر والدین این است که با فرزند خود راحت باشند و اگر فرزندشان مشکلی دارد راحت با والدین خود درمیان بگذارد و از تنبیه و عصبانیت والدین خود نترسد.

اگر والدین متوجه شوند که فرزندشان دارای بیماری های زمینه ای مانند افسردگی، اضطراب و ... می باشد باید سریع در جهت بهبود بیماری فرزند خود اقدام کنند و آن را به بعدا موکول نکنند تا مشکلات بعدی ایجاد نشود و فرزندشان از همتا های مختلف راهنمایی نگیرد که برای حل مشکل و رفع بیماری خود از مواد مخدر استفاده کند.

 

شما خانواده های عزیز برای مشاوره و پیشگیری از آسیب های اعتیاد به فرزاندانتان می توانید از متخصیص مجرب کمپ ترک اعتیاد مدرن فرمانیه بهره بگیرید.