کمپ ترک اعتیاد فرمانیه: ابعاد مختلف بیماری اعتیاد و رفتارهای مختلف که باعث ایجاد میل مصرف می شوند

کمپ ترک اعتیاد فرمانیه: ابعاد مختلف بیماری اعتیاد و رفتارهای مختلف که باعث ایجاد میل مصرف می شوند

اعتیاد، یک بیماری چند بعدی و غیرقابل کنترل می باشد. بعضی از کسانی که می خواهند فرد مصرف کننده ای را ترک بدهند به دنبال راه های سریع چند روزه و بعضا چند ساعته می گردند و معقوله ترک اعتیاد را یک سمزدایی بیش نمی بینند. اما همانطور که گفته شد اعتیاد یک بیماری چند بعدی می باشد که ترک اعتیاد فقط مسئله سمزدایی و خارج شدن مواد مخدر از بدن فرد بیمار نمی باشد بلکه موضوع استفاده از روش های مختلف و انجام کارهایی در زمینه بهبود بعدهای مختلف فرد مصرف کننده مانند جسمانی، روحانی، روانشناختی و ... در هنگام ترک اعتیاد فرد مصرف کننده مطرح می باشد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا بیماری اعتیاد به شیوه های مختلف سعی به دام انداختن شما خواهد کرد.

برای پیشگیری از ایجاد این نوع اتفاق ها قویتر کردن بعد روحانی و فکری شخص مصرف کننده لازم است که می توانید در این زمینه از متخصصین و مشاورین کمپ ترک اعتیاد فرمانیه استفاده کنید و از آنها نیز در زمینه های مختلف و قسمت های مختلف مربوط به ترک اعتیاد مشاوره دریافت کنید.

 

 مطلب مرتبط: دلیل اعتیاد افراد به هروئین

 

همانطور که در بسیاری از مطالب کمپ ترک اعتیاد فرمانیه ذکر شد برای جلوگیری از اعتیاد باید فرزندان خود را از کودکی با رفتارهای خاصی مانند مهارت نه گفتن، کنترل جرات و انتخاب ها، جلوگیری از لجبازی و ... آشنا کنیم تا در آینده رفتارها و اخلاقیات آنها باعث سوق پیدا کردن آنها به سمت مواد مخدر و بیماری اعتیاد را کاهش دهیم و جلوگیری کنیم.

 

رابطه لجبازی و مصرف مواد مخدر

 

یکی از عوامل مهمی که باعث مصرف مواد مخدر فرد می شود لجبازی می باشد. لجبازی به مرور در فرد مصرف کننده از زمان کودکی شروع شده و والدین فرد عملی در زمینه بهبود وضعیت فرد مصرف کننده نداشته و از کودکی نیز با رفتارهای نادرست بزرگ شده و به آن ها عادت کرده است.

برای مثال زمانیکه شما فرزند خود را وادار می کنید که کاری را از روی لجبازی نسبت به شما انجام دهد باعث ایجاد و قوی تر شدن لجبازی فرد می شود و همینطور در آینده زمانیکه شما می خواهید فرد مصرف کننده را از مصرف موادمخدر بازدارید یا بدی های آن را بگویید با لجبازی حرف شما را گوش نخواهد داد و به بالعکس بیتشر به خلاف جهت مسیر شما خواهد رفت. پس زمانی که به این فرد بگویید که مواد مخدر بد است او می گوید خوب است و ... که این موضوع در زمینه های مختلف دیگر زندگی آن فرد تاثیر خواهد گذاشت.

کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

برای مشاوره همین حالا با مرکز ترک اعتیاد فرمانیه تماس بگیرید:

تلفن: 02122290484 - 02122295499

همراه: 09106886964