مدت زمان باقی ماندن انواع مواد مخدر در بدن پس از شروع سم زدایی

مدت زمان باقی ماندن انواع مواد مخدر در بدن پس از شروع سم زدایی

نکته مهم: این مقاله فقط برای مطلع کردن حدودی شما تهیه شده است و چندی از دلیل هایی که زمان باقی ماندن مواد مخدر در بدن فرد مصرف کننده را مشخص می کند میزان مصرف و نوع مواد مخدری که مصرف می کند می باشد و داروهای مختلفی که در این میان استفاده شود ممکن است بر این زمان تاثیر گذاشته و آن را تغییر دهد.

 

در این قسمت از آموزش های کمپ ترک اعتیاد فرمانیه برای بهبود وضعیت اعتیاد و کمک به کسانی که در عذاب مصرف مواد مخدر قرار دارند، درباره زمان باقی ماندن مواد مخدر پس از شروع ترک و سم زدایی در کمپ ترک اعتیاد فرمانیه گفته شده است.

به این نکته باید توجه کرد که در آزمایش های مختلف نتیجه و زمان نشان دادن مواد مخدر متفاوت می باشد و زمان آن به عواملی چون میزان مصرف و نوع ماده مصرفی فرد بستگی دارد.

 

 مطلب مرتبط: اعتیاد به شیشه و راه های کمک به ترک شیشه در کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

الکل:

 • 3 تا 5 روز در ادرار
 • بیش از 90 روز در آزمایش تست مو
 • بیش از 10 تا 12 ساعت در خون

 

آمفتامین:

 • 1 تا 3 روز در ادرار
 • بیش از 90 روز در آزمایش تست مو
 • بیش از 12 ساعت در خون

 

باربیتورات ها:

 • 2 تا 4 روز در ادرار
 • بیش از 90 روز در آزمایش تست مو
 • 1 تا 2 روز در خون

ماریجوانا:

 • 7 تا 30 روز در ادرار
 • بیش از 90 روز در آزمایش تست مو
 • 14 روز در خون

اگر میخواهید با ماری جوانا بیشتر آشنا شوید و در رابطه با نحوه ترک ماریجوانا بیشتر بدانید مقاله دیگر ما در رابطه با این موضوع را بخوانید.

 

کوکائین:

 • 3 تا 4 روز در ادرار
 • بیش از 90 روز در آزمایش تست مو
 • 1 تا 2 روز در خون

 

کدئین:

 • 1 روز در ادرار
 • بیش از 90 روز در آزمایش تست مو
 • 12 ساعت در خون

 

هروئین:

 • 3 تا 4 روز در ادرار
 • بیش از 90 روز در آزمایش تست مو
 • 12 ساعت در خون

 

ال اس دی:

 • 1 تا 3 روز در ادرار
 • بیش از 3 روز در آزمایش تست مو
 • 2 تا 3 ساعت در خون

 

قرض اکستازی:

 • 3 تا 4 روز در ادرار
 • بیش از 90 روز در آزمایش تست مو
 • 1 تا 2 روز در خون

 

متامفتامین:

 • 3 تا 6 روز در ادرار
 • بیش از 90 روز در آزمایش تست مو
 • 24 تا 72 ساعت در خون

 

متادون:

 • 3 تا 4 روز در ادرار
 • بیش از 90 روز در آزمایش تست مو
 • 24 تا 36 روز در خون

 

مرفین:

 • 2 تا 3 روز در ادرار
 • بیش از 90 روز در آزمایش تست مو
 • 6 تا 8 روز در خون

 

کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

برای مشاوره همین حالا با مرکز ترک اعتیاد فرمانیه تماس بگیرید:

تلفن: 02122290484 - 02122295499

همراه: 09106886964