ماهیت بیماری اعتیاد (کمپ ترک اعتیادفرمانیه متخصص در ترک شیشه و هروئین)

ماهیت بیماری اعتیاد (کمپ ترک اعتیادفرمانیه متخصص در ترک شیشه و هروئین)

از نظر کمپ ترک اعتیاد فرمانیه به عنوان متخصص در ترک شیشه و هروئین، اعتیاد نیز همانند دیگر بیماری های مزمن دارای ویژگی هایی است که این بیماری را از لحاظ پزشکی تعریف می کند. آشنایی با این خصوصیات به ما کمک خواهد کرد که وضعیت خود را بهتر شناسایی کرده و درک کنیم که چرا اعتیاد به عنوان یک بیماری مزمن شناخته شده است.

 

 مطلب مرتبط: تعریف کمپ فرمانیه از بخش روانی بیماری اعتیاد + چه کسی معتاد مزمن به شمار می آید؟

 

عوامل موثر در بروز اعتیاد از نظر کمپ ترک اعتیاد فرمانیه:

اعتیاد یک بیماری پیچیده است که تنها یک عامل خاص در بروز آن دخیل نمی باشد. مجموعه ای از عوامل در بروز بیماری اعتیاد دخالت دارند که از میان آن ها می توان به عوامل زیر اشاره کرد:

  • ژنتیک
  • فشار دوستان
  • قومیت
  • روابط خانوادگی
  • آسیب روحی
  • مسائل روانی
  • ضعف مهارت های اجتماعی
  • جنسیت
  • محیط اجتماعی

 

 مطلب مرتبط: علائم جسمی بیماری اعتیاد از نظر کمپ ترک اعتیاد فرمانیه؛ چرا نمی توانیم به تنهایی اعتیاد به مواد مخدر را ترک کنیم

 

علم پزشکی هنوز نتوانسته است یک روش بخصوص برای درمان بیماری اعتیاد پیدا کند. تجربه نشان می دهد بهبود یافتن از بیماری اعتیاد و درمان آن به اتخاذ تدابیر مختلفی نیاز دارد و در میان برنامه های 12 قدم موثرترین روش محسوب می شوند. برنامه های 12 قدم با بهره گیری از جلسات و حمایت که اجزای تشکیل دهنده این برنامه ها محسوب می شوند، بهترین ابزار های روحانی، شناختی و رفتاری لازم را برای بهبودی و رهایی از تاثیرات این بیماری فراهم می آورد. افزون بر این، برنامه های 12 قدم مسیر منتهی به زندگی آرام و روحانی را برای ما معتادان در حال بهبودی فراهم می آورند.